ORLICKÉ HORY – originální produkt®


V regionu Orlických hor a Podorlicka se od roku 2007 označují místní výrobky speciálním logem Orlické hory – originální produkt®. Tato značka znamená, že výrobky prošly přísným procesem certifikace, který zákazníkovi garantuje jejich skutečný původ v Orlických horách a Podorlicku.
Místní původ však není jedinou podmínkou pro udělení značky. Značené výrobky musí přispívat k dobrému jménu regionu, proto musí být také:

  • dostatečně kvalitní
  • šetrné vůči životnímu prostředí
  • jedinečné ve vztahu k Orlickým horám

U každého výrobku hodnotí splnění všech těchto kritérií nezávislá Certifikační komise, složená z místních výrobců a dalších zástupců regionu.
O značení výrobků se zasloužila MAS POHODA venkova ve spolupráci s MAS Vyhlídka. Značka se uděluje řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům.
Značení místních výrobků je jednou z možností, jak spojit ochranu přírody s hospodařením člověka.

Další informace:
kritéria pro získání certifikátu
MAS POHODA venkova
MAS Vyhlídka